top of page
T13_tisk_155x100cm.jpg

Sdílím s vámi všechny mé doposud nabyté zkušenosti a poznatky, nejen z oblasti práce s tělem, ale i z osobních prožitků získaných na své cestě osobního růstu. 

Skrze propojení vědomého pohybu, dechu, vizualizací, tlakových technik a energetické práce laskavě provázím k přiblížení se a porozumění svému vlastnímu tělu. 

Miluji život, postavený na jednoduchosti, svobodě, lehkosti a radosti. 

MŮJ POHLED

Mou snahou je, provázet vás cestou, která vede k nastolení a udržování individuálního zdraví a harmonie těla i mysli. Tato cesta v sobě zahrnuje bezpočet technik a učení.

Práce s vlastní sexualitou je jednou z nich.  

Naše vztahy, individuální zdraví, partnerský a sexuální život jsou věrným zrcadlem naší mysli a srdce. 

Neřešíme vzájemné vztahy mezi tělem a myslí a většinou už vůbec preventivně a cíleně nepracujeme na udržování zdraví.

Univerzální zdraví totiž neexistuje.

Kdo to pochopí, musí dospět k závěru, že klíč k vlastnímu zdraví a plnému životu má ve svých rukou. 

A pak se vydá na úžasnou pouť odhalovaní individuálních zákonitostí svého těla, své mysli a své duše. 

Je pravda, že to vyžaduje čas, určité znalosti, určité úsilí a každodenní péči. Kdo se do toho však pustí, ten pozná, jak umí tělo oplácet, jak s námi prostřednictvím jemné energie komunikuje a jakou lehkost nám to může přinášet. Tělo umí velice rychle reagovat a má úžasnou schopnost regenerace.

Nikdy není pozdě začít.

Nečekejme však na dobu, až zeslábneme nebo přijde nemoc a nám na tuto cestu zbude málo sil.

Poslechněte si:

Snímek obrazovky 2023-08-01 v 11.36.49.png
Snímek obrazovky 2023-10-17 v 11.09.39.png
bottom of page